BIP - Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Chorzowie

BIP - strona główna
Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót

Treść strony

wersja do druku
TRYB DZIAŁANIA
Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Chorzowie w świetle art. 2 pkt 3 oraz art. 5a ust. 2 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późn. zmianami) jest placówką publiczną, która:
1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
4) realizuje:
a) programy nauczania zawierające podstawy programowe obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących,
b) ramowy plan nauczania,
5) realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.

Zapewnienie środków na utrzymanie zespołu, w tym na wynagrodzenia nauczycieli, należy do obowiązków państwa.
Środki te przekazywane są gminie w formie subwencji i dotacji, których sposób naliczania określony jest w odrębnej ustawie.
Organem prowadzącym placówkę jest powiat miasto Chorzów .

Podstawy prawne działania stanowią :
1. Ustawa o systemie oświaty
2. Karta Nauczyciela
3. Kodeks Pracy
4. Ustawa o pracownikach samorządowych
5. Statuty:
Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 ,
III Liceum Ogólnokształcącego,
Gimnazjum nr 7.


osoba odpowiedzialna za treść: Jolanta Herich, dnia: 2012-12-18
utworzony: 18-12-2012 / modyfikowany: 18-12-2012
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Chorzowie 2019, kontakt: gimnazjumnr7chorzow@wp.pl