BIP - Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Chorzowie

BIP - strona główna
Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót

Treść strony

wersja do druku
STATUS PRAWNY
RADA MIASTA CHORZÓW – KADENCJA V

UCHWAŁA Nr XXII/376/08
Rady Miasta Chorzów
z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie połączenia Gimnazjum Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Chorzowie i III Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Chorzowie w Zespół Szkół.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami),
w związku z art. 92 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami) oraz art.62 ust.1 i 3,
w związku z art.5c pkt 1 i art.58 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Chorzów
uchwala

§ 1.
Połączyć z dniem 1 września 2008 r. Gimnazjum Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Chorzowie i III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Chorzowie w Zespół Szkół i nadać nazwę „Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Chorzowie”.

§ 2.
Ustalić siedzibę Zespołu Szkół, o którym stanowi § 1 w Chorzowie przy ul. Farnej 5 – 7.

§ 3.
Zespół Szkół, o którym mowa w § 1 przejmuje wszystkie należności i zobowiązania łączonych jednostek. Majątek łączonych jednostek staje się w całości majątkiem Zespołu. Pracownicy łączonych jednostek stają się pracownikami Zespołu.

§ 4.
Zasady organizacji Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Chorzowie określa Statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5.
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ mgr Henryk Wieczorek


osoba odpowiedzialna za treść: Jolanta Herich, dnia: 2012-12-18
utworzony: 18-12-2012 / modyfikowany: 18-12-2012
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Chorzowie 2019, kontakt: gimnazjumnr7chorzow@wp.pl