BIP - Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Chorzowie

BIP - strona główna
Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót

Treść strony

wersja do druku
STATUT JEDNOSTKI

W skład Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Chorzowie wchodzą:
Gimnazjum nr 7 im. Adama Mickiewicza
III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego.

Zarówno gimnazjum, jak i liceum są szkołami publicznymi, które:
które:
- realizują programy nauczania uwzględniające odpowiednią podstawę programową,
- zapewniają bezpłatne nauczanie,
- przeprowadzają rekrutację młodzieży w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
- zatrudniają nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
Organem prowadzącym placówkę jest Miasto Chorzów.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Katowicach
Podstawy prawne działania przedszkola stanowią:
Ustawa o systemie oświaty
Ustawa Prawo Oświatowe

Ustawa wprowadzająca ustawę: Prawo Oświatowe

Karta Nauczyciela
Kodeks Pracy
Ustawa o pracownikach samorządowych
Statuty:

Statut Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Chorzowie:
Statut Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2

Statut Gimnazjum nr 7:
STATUT GIMNAZJUM NR 7

Aneks nr 1, Statut Gimnazjum nr 7, OW, II 2016

Statut III LO im. Stefana Batorego

 osoba odpowiedzialna za treść: Jolanta Herich, dnia: 2007-10-22
utworzony: 06-10-2006 / modyfikowany: 08-11-2018
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Chorzowie 2019, kontakt: gimnazjumnr7chorzow@wp.pl